กลับหน้าแรก
วันหยุดท่องเที่ยว
พักผ่อน ถ่ายภาพ >>>
 
 
 
 
 ช่วงเทศการกินเจของทุกปี
คนภูเก็ตส่วนมากจะแต่งชุดขาว
และที่สะพานหิน ในชั่วงนี้ เราจะเห็น คนแต่ชุดขาว
มาเดินชมถ่ายรูปและฟังเครื่องเสียงรถยนต์
ดูบรรยากาศจะต่าง จากวันเสาร์ปกติ ที่ผ่านมา


YOT_8394.jpg

YOT_8398.jpg

YOT_8409.jpg

YOT_8411.jpg

YOT_8413.jpg

YOT_8417.jpg

YOT_8422.jpg

YOT_8425.jpg

YOT_8429.jpg

YOT_8437.jpg

YOT_8442.jpg

YOT_8446.jpg

YOT_8452.jpg

YOT_8458.jpg

YOT_8462.jpg

YOT_8464.jpg

YOT_8468.jpg

YOT_8472.jpg

YOT_8475.jpg

YOT_8476.jpg

YOT_8482.jpg

YOT_8486.jpg

YOT_8492.jpg

YOT_8497.jpg

YOT_8505.jpg

YOT_8509.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com