สะปำซาวนด์ เวปบอร์ด         

การจัดแข่งขัน THAILAND A.C.G.C.
นั้น เป็นการแข่งขันการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
สนามนี้ได้กำหนดสินค้าที่ใช้แข่งต้องเป็นของบริษัทลิมเกษมจำกัด
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการติดตั้งของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านติดตั้งฯและกลุ่มผู้บริโภค

กลับไปหน้าแรก
ของ Gallery
     

DSC_6350.jpg

DSC_6351.jpg

DSC_6353.jpg

DSC_6354.jpg

DSC_6355.jpg

DSC_6356.jpg

DSC_6357.jpg

DSC_6358.jpg

DSC_6359.jpg

DSC_6360.jpg

DSC_6361.jpg

DSC_6364.jpg

DSC_6367.jpg

DSC_6369.jpg

DSC_6372.jpg

DSC_6375.jpg

DSC_6376.jpg

DSC_6381.jpg

DSC_6382.jpg

DSC_6383.jpg

DSC_6384.jpg

DSC_6385.jpg

DSC_6386.jpg

DSC_6388.jpg

DSC_6391.jpg

DSC_6392.jpg

DSC_6394.jpg

DSC_6397.jpg

DSC_6400.jpg

DSC_6402.jpg

DSC_6403.jpg

DSC_6404.jpg

DSC_6405.jpg

DSC_6406.jpg

DSC_6407.jpg

DSC_6408.jpg

DSC_6411.jpg

DSC_6413.jpg

DSC_6414.jpg

DSC_6415.jpg

DSC_6416.jpg

DSC_6417.jpg

DSC_6418.jpg

DSC_6419.jpg

DSC_6423.jpg

DSC_6425.jpg

DSC_6426.jpg

DSC_6427.jpg

DSC_6429.jpg

DSC_6432.jpg

DSC_6433.jpg

DSC_6434.jpg

DSC_6435.jpg

DSC_6438.jpg

DSC_6439.jpg

DSC_6450.jpg

DSC_6451.jpg

DSC_6452.jpg

DSC_6454.jpg

DSC_6456.jpg

DSC_6458.jpg

DSC_6460.jpg

DSC_6461.jpg

DSC_6462.jpg

DSC_6464.jpg

DSC_6465.jpg

DSC_6466.jpg

DSC_6467.jpg

DSC_6469.jpg

DSC_6470.jpg

DSC_6473.jpg

DSC_6474.jpg

DSC_6476.jpg

DSC_6477.jpg

DSC_6478.jpg

DSC_6480.jpg

DSC_6485.jpg

DSC_6487.jpg

DSC_6488.jpg

DSC_6489.jpg

DSC_6490.jpg

DSC_6491.jpg

DSC_6494.jpg

DSC_6496.jpg

DSC_6497.jpg

DSC_6499.jpg

DSC_6500.jpg

DSC_6502.jpg

DSC_6503.jpg

DSC_6504.jpg

DSC_6505.jpg

DSC_6507.jpg

DSC_6508.jpg

DSC_6513.jpg

DSC_6514.jpg

DSC_6515.jpg

DSC_6517.jpg

DSC_6521.jpg

DSC_6524.jpg

DSC_6525.jpg

DSC_6526.jpg

DSC_6528.jpg

DSC_6529.jpg

DSC_6531.jpg

DSC_6533.jpg

DSC_6537.jpg

DSC_6540.jpg

DSC_6542.jpg

DSC_6543.jpg

DSC_6545.jpg

DSC_6546.jpg

DSC_6547.jpg

DSC_6548.jpg

DSC_6549.jpg

DSC_6552.jpg

DSC_6553.jpg

DSC_6555.jpg

DSC_6558.jpg

DSC_6560.jpg

DSC_6562.jpg

DSC_6564.jpg

DSC_6566.jpg

DSC_6567.jpg

DSC_6569.jpg

DSC_6570.jpg

DSC_6571.jpg

DSC_6572.jpg

DSC_6574.jpg

DSC_6575.jpg

DSC_6576.jpg

DSC_6577.jpg

DSC_6578.jpg

DSC_6579.jpg

DSC_6580.jpg

DSC_6581.jpg

DSC_6583.jpg

DSC_6584.jpg

DSC_6585.jpg

DSC_6586.jpg

DSC_6588.jpg

DSC_6591.jpg

DSC_6594.jpg

DSC_6595.jpg

DSC_6599.jpg

DSC_6601.jpg

DSC_6602.jpg

DSC_6603.jpg

DSC_6605.jpg

DSC_6606.jpg

DSC_6607.jpg

DSC_6610.jpg

DSC_6611.jpg

DSC_6612.jpg

DSC_6613.jpg

DSC_6614.jpg

DSC_6615.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com