กลับไปหน้าแรก
ของ Gallery
งานแข่งขันIASCA สนาม3 วันที่ 16 กันยายน 2007
รถ Nissan Big M แชมป์ (รุ่น Ultimate1) 173.9db
รถ Toyota Lite Ace รองแชมป์ป (รุ่น Ultimate2) 173.9db
เก็บภาพมาฝากเหมือนเดิมครับ เก็บภาพตลอดการเดินทาง
จากบ้านถึงโรงแรมที่พักไปประกอบแอมป์ใส่แบตก่อนเข้าในสนาม
ี้

DSC_0852.jpg

DSC_0858.jpg

DSC_0919.jpg

DSC_0923.jpg

DSC_0924.jpg

DSC_0942.jpg

DSC_0965.jpg

DSC_1005.jpg

DSC_1050.jpg

DSC_1057.jpg

DSC_1127.jpg

DSC_1128.jpg

DSC_1134.jpg

DSC_1158.jpg

DSC_1168.jpg

DSC_1187.jpg

DSC_1191.jpg

DSC_1198.jpg

DSC_1201.jpg

DSC_1210.jpg

DSC_1213.jpg

DSC_1221.jpg

DSC_1223.jpg

DSC_1226.jpg

DSC_1229.jpg

DSC_1235.jpg

DSC_1236.jpg

DSC_1244.jpg

DSC_1245.jpg

DSC_1258.jpg

DSC_1263.jpg

DSC_1265.jpg

DSC_1268.jpg

DSC_1274.jpg

DSC_1275.jpg

DSC_1279.jpg

DSC_1285.jpg

DSC_1287.jpg

DSC_1291.jpg

DSC_1306.jpg

DSC_1308.jpg

DSC_1320.jpg

DSC_1330.jpg

DSC_1332.jpg

DSC_1335.jpg

DSC_1339.jpg

DSC_1341.jpg

DSC_1347.jpg

DSC_1348.jpg

DSC_1349.jpg

DSC_1352.jpg

DSC_1355.jpg

DSC_1356.jpg

DSC_1357.jpg

DSC_1360.jpg

DSC_1361.jpg

DSC_1365.jpg

DSC_1368.jpg

DSC_1369.jpg

DSC_1372.jpg

DSC_1373.jpg

DSC_1375.jpg

DSC_1376.jpg

DSC_1379.jpg

DSC_1381.jpg

DSC_1382.jpg

DSC_1383.jpg

DSC_1385.jpg

DSC_1388.jpg

DSC_1390.jpg

DSC_1398.jpg

DSC_1399.jpg

DSC_1405.jpg

DSC_1451.jpg

DSC_1455.jpg

DSC_1463.jpg

DSC_1469.jpg

DSC_1472.jpg

DSC_1483.jpg

DSC_1484.jpg

DSC_1486.jpg

DSC_1491.jpg

DSC_1493.jpg

DSC_1494.jpg

DSC_1496.jpg

DSC_1501.jpg

DSC_1503.jpg

DSC_1508.jpg

DSC_1511.jpg

DSC_1515.jpg

DSC_1526.jpg

DSC_1531.jpg

DSC_1541.jpg

DSC_1546.jpg

DSC_1547.jpg

DSC_1548.jpg

DSC_1556.jpg

DSC_1560.jpg

DSC_1562.jpg

DSC_1565.jpg

DSC_1569.jpg

DSC_1572.jpg

DSC_1577.jpg

DSC_1579.jpg

DSC_1581.jpg

DSC_1583.jpg

DSC_1586.jpg

DSC_1587.jpg

DSC_1589.jpg

DSC_1593.jpg

DSC_1597.jpg

DSC_1598.jpg

DSC_1603.jpg

DSC_1605.jpg

DSC_1608.jpg

DSC_1612.jpg

DSC_1613.jpg

DSC_1618.jpg

DSC_1622.jpg

DSC_1633.jpg

DSC_1642.jpg

DSC_1667.jpg

DSC_1668.jpg

DSC_1671.jpg

DSC_1672.jpg

DSC_1677.jpg

DSC_1683.jpg

DSC_1684.jpg

DSC_1687.jpg

DSC_1694.jpg

DSC_1697.jpg

DSC_1719.jpg

DSC_1721.jpg

DSC_1756.jpg

DSC_1762.jpg


สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com