สะปำซาวนด์ เวปบอร์ดกลับไปหน้าแรก
ของ Gallery
ภาพ โชวด์เครื่องเสียงที่ ทุ่งสง 2006  

DSC_0707.jpg

DSC_0712.jpg

DSC_0733.jpg

DSC_0751.jpg

DSC_0752.jpg

DSC_0761.jpg

DSC_0770.jpg

DSC_0773.jpg

DSC_0780.jpg

DSC_0844.jpg

DSC_0862.jpg

DSC_0864.jpg

DSC_0932.jpg

DSC_0935.jpg

DSC_0939.jpg

DSC_0947.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com