ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นดีวีดี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
JVC
kicker ZX1500.1
Kicker CVX12"
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
Kicker RS65.2
ไม่มี
kicker
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่ ทีวี
เดิมๆ
Kinetik
JVC
 

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com